گروه فناوری اطلاعات ایکس آمات

هدف
توسعه روز افزون تکنولوژی و گسترش کاربرد تکنولوژی و اطلاعات در زندگی روزمره همه انسانها در دنیای امروز فرصتی را برای همه پدیدار کرده که در کسری از زمان با گسترش دانش بشر ، فاصله ای را در ثانیه های زندگی خود احساس کنند. گروه فناوری اطلاعات ایکس آمات